Patronat fundacji

W trosce o pacjenta oraz w celu zwrócenia uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy ludzi ubogich, osób starszych, niepełnosprawnych i tych, którzy w danym momencie stanęli na zakręcie życia, często bez jakiegokolwiek wsparcia, podjęliśmy inicjatywę Patronackich Aptek Fundacji Munus Cordis. Poprzez działanie Fundacji Munus Cordis i Patronackie Apteki Fundacji Munus Cordis chcemy dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Naszym celem jest nie tylko wspieranie tych osób, ale również promowanie idei pomocy bliźniemu. Poprzez działanie Fundacji Munus Cordis chcemy zwrócić uwagę na problem w dostępie do leków bardzo dużej rzeszy ludzi, co w konsekwencji prowadzi do zaniechania przez te osoby terapii i często dramatycznych skutków takiej decyzji. Zadaniem Aptek Patronackich Fundacji Munus Cordis jest informowanie pacjentów o możliwościach niesienia pomocy przez Fundację, docieranie także do potencjalnych Darczyńców, którzy niejednokrotnie nie są świadomi problemów w otaczającej ich bliskości. Patronackie Apteki Fundacji Munus Cordis wspierają również pacjentów poprzez dostęp do tanich odpowiedników, promują w lokalnym środowisku ideę świadomej pomocy bliźniemu.

Lista Patronackich Aptek Fundacji Munus Cordis

Nasza misja

Fundacja Munus Cordis powstała z myślą o tych najbardziej potrzebujących, którym los nie był przychylny. Jeśli chcesz dołączyć do nas i podarować swoje serce dla innych zapraszamy do kontaktu.