Kim jesteśmy?

slide1
Fundacja Munus Cordis powstała by nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują, otoczyć ich opieką i wsparciem. Współpracujemy z kreatywnymi, życzliwymi, młodymi, aktywnymi społecznie osobami. Nie jest obojętny nam los osób, które są przewlekle chore i potrzebują stałego leczenia, osób starszych, którym brakuje funduszy na lekarstwa, samotnych matek oraz wszystkich osób w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, dlatego powołaliśmy do życia fundację Munus Cordis, żeby finansować lub współfinansować zakup leków dla tych osób. Koszty leczenia są obecnie bardzo wysokie, brak funduszy utrudnia powrót do zdrowia. Nie godząc się z tym chcemy nagłośnić ten problem i rozwiązywać go wspólnymi siłami. Każda pomoc jest cenna! Zaangażuj się i TY! Za pośrednictwem zebranych pieniędzy możemy wielu osobom ułatwić a czasem po prostu otworzyć drogę do zdrowia. Promocja zdrowia poprzez poszerzanie dostępności do specjalistycznej opieki lekarskiej oraz środków farmaceutycznych to dla nas priorytety. Każdy powinien mieć te same szanse by móc wyzdrowieć.

Nasze cele:

 1. Pomoc finansowa i rzeczowa osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, oraz osobom chorym
 2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym oraz charytatywnym
 3. Propagowanie i wspieranie działalności domów dziecka, spokojnej starości, hospicjów, ośrodków rehabilitacyjnych, szpitali, aptek, oraz zakładów opiekuńczo zdrowotnych
 4. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
 5. Promocja i organizacja wolontariatu
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 7. Popieranie wszechstronnego rozwoju i promowania nauki, oświaty oraz kultury polskiej
 8. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 9. Organizowanie szkoleń, kursów zawodowych i konferencji
 10. Wspieranie i prowadzenie prac naukowych i badawczych
 11. Wspieranie produkcji polskich preparatów farmaceutycznych i suplementów diety
 12. Działalność wydawnicza wspierająca propagowanie i wspieranie działalności domów dziecka, spokojnej starości, hospicjów, ośrodków rehabilitacyjnych, szpitali, aptek, zakładów opiekuńczo zdrowotnych, oraz produkcję polskich preparatów farmaceutycznych i suplementów diety
 13. Promowanie, wspieranie i organizacja inicjatyw związanych z ochroną środowiska

Nasza misja

Fundacja Munus Cordis powstała z myślą o tych najbardziej potrzebujących, którym los nie był przychylny. Jeśli chcesz dołączyć do nas i podarować swoje serce dla innych zapraszamy do kontaktu.